KonkursyWYNIKI KONKURSU "SERWETKA W SZTUCE UŻYTKOWEJ"Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy Konkursu!Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie konkursem oraz nadesłane prace. Każda z prac była wyjątkowa: wykonana różnymi technikami, oryginalna, wykonana z niezwykłą starannością. Jury miało nie lada problem z oceną i przyznaniem miejsc w poszczególnych kategoriach. 


Poniżej zamieszczamy nazwiska laureatów:
  • Kategoria do 12 lat:
         Magdalena Promińska - Motylkowa szkatułka         
         Piotr Promiński - Różany kubeczek
  • Kategoria powyżej 18 lat:
        I miejsce: 

        Wyróżnienia: 
        Magdalena Grześkowiak - "Tea Time - herbaciarka"
        Małgorzata Margas - Herbaciarka w kwiaty
          Joanna Jańczak - Postarzana cukrem zawieszka                         
        
Wszystkim laureatom jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje! Z uwagi na okres wakacyjny i urlopowy, nagrody zostaną dostarczone do Państwa do końca sierpnia. Nagrodzone prace możecie Państwo obejrzeć również w naszej galerii zdjęć.Zapraszamy Was, wspólnie z firmą PAW - polskim liderem produkującym serwetki i dekoracje stołu, do wzięcia udziału w konkursie pod tytułem:


"Serwetka w sztuce użytkowej" 

Aby wziąć udział w konkursie należy: 
1)  ozodbić jeden przedmiot o wymiarach max 20x20x20 (szkatułka, taca, serwetnik, itp) w dowolnej technice z zastosowaniem wybranej przez siebie serwetki zwykłej marki PAW,
2)  zapoznać się z regulaminem, wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika konkursu.
3) przesłać ozdobiony przedmiot wraz z formularzem i oświadczeniem uczestnika zlotu na adres:
                            Akademia Sztuki i Rękodzieła 
                            Malowana Kuźnia
                            ul. Piłsudskeigo 100
                            61-246 Poznań 

Prace należy nadsyłać do 25 czerwca 2013 r. Jury przyzna nagrody w trzech kategoraich wiekowych:
a) do 12 lat
b) od 12 do 18 lat
c) powyżej 18 lat.
Przesłane prace wezmą również udział w konkursie publiczności na portalu społecznościowym FACEBOOK. Praca, która zbierze największą ilość kliknięć "Lubię to" wygra i otrzyma nagrodę publiczności.

Jeśli macie pytania dzeońcie lub piszcie do nas na adres, który znajdziecie w zakładce KONTAKT

Ruszajcie do pracy! Czekamy na Wasze prace! 
Do wygrania zestawy do twórczości plastycznej i hobbistycznej ufundowane przez Sponsorów konkursu! 
Prace zwycięzców zostaną ponadto opublikowane
na stronach www oraz wybranych publikacjach
i katalogach firmy PAW!DOKUMENTY DO POBRANIA


Karta uczestnika konkursu "Serwetka w sztuce użytkowej"

Oświadczenie uczestnika konkursu "Serwetka w sztuce użytkowej"

Regulamin uczestnika konkursu "Serwetka w sztuce użtkowej"
-//-

REGULAMIN KONKURSU
"Serwetka w sztuce użytkowej"

            I. Organizator
Organizatorem Konkursu pt. "Serwetka w sztuce użytkowej", zwanego dalej "Konkursem" jest CraftART Centrum Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego Ilona Hałazińska z siedzibą w Poznaniu, ul. Piłsudskiego 100, zwane dalej "Organizatorem".
Patronat nad konkursem objęła firma PAW Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie
Patronat medialny nad konkursem obieli:

          II. Cele konkursu
Propagowanie sztuki ozdabiania przedmiotów użytkowych papierem z wykorzystaniem serwetki papierowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

       III. Warunki uczestnictwa
1.   Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy użytkowej (np. szkatuły, tacy, itp.) z zastosowaniem wybranej przez siebie serwetki firmy PAW.
2.   Udział w konkursie jest nieodpłatny, otwarty, niezależny od wieku, narodowości i płci, wykształcenia, czy innych cech uczestnika.
3.   Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
4.   Jury będzie wybierać prace w trzech kategoriach wiekowych:
a)   do lat 12
b)   od lat 12 do lat 18,
c)   powyżej lat 18
5.   Technika zastosowana w sztuce ozdabiania przedmiotu jest dowolna.
6.   Format pracy nie może przekroczyć wymiarów 20x20x20 cm.
7.   Wszystkie przesłane prace konkursowe, spełniające warunki regulaminowe będą brały udział w głosowaniu publiczności na stronach FACEBOOK.
8.   Do pracy uczestnik dołącza Kartę uczestnika pracy (Załącznik nr 1) oraz Oświadczenie uczestnika konkursu (Załącznik nr 2), które to stanowią załącznik do regulaminu.
9.   W imieniu uczestników nieletnich, oświadczenie i kartę uczestnictwa składa osoba uprawniona do reprezentowania.
10. Pracę należy oznakować podając imię i nazwisko, wiek i miejscowość.
11. Pracę wraz z kartą uczestnika oraz oświadczeniem należy przesłać na adres organizatora.
12. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Współorganizatora, Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

        IV. Kontakt
W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt:
Ilona Hałazińska, tel. (61) 222 49 01, kom.  696 475 482, konkurs@malowanakuznia.pl

         V. Termin nadsyłania prac
Termin:  25 czerwiec 2013
Adres:   Akademia Sztuki i Rękodzieła Malowana Kuźnia
          Ul. Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań

        VI. Skład jury
przedstawiciel środowiska rękodzielników i sztuk zdobniczych – Ilona Hałazińska, Ewa Sadowska
przedstawiciel środowiska plastyków – Agnieszka Opala
przedstawiciel patrona – Magdalena Ratajczak
przedstawiciel organizatora – Magdalena Hołysz,

        VII. Rozstrzygnięcie konkursu
Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w trzech kategoriach wiekowych. Ocenie będą podlegały:
a)   pomysłowość,
b)   zastosowane techniki i media zdobnicze,
c)   precyzja wykonania prac.
Prac uszkodzonych i niespełniających warunków uczestnictwa jury nie będzie brała pod uwagę.

Publiczność wybierze najciekawszą pracę w drodze głosowania na FACEBOOK, odbywającego się poprzez oddanie głosu na daną pracę poprzez kliknięcie „LUBIĘ TO”.

        VIII. Ogłoszenie wyników konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 29 czerwca 2013 r. Wręczenie nagród odbędzie się 30 czerwca 2013 r. podczas I Ogólnopolskiego Zlotu Decoupage w Poznaniu.

           IX. Publikacje prac
Prace zostaną opublikowane na stronie www.malowanakuznia.pl; www.ogolnopolskizlotdecoupage.blogspot.com, www.paw.net.pl; oraz w innych wybranych przez Organizatora formach.

Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności organizatora.

           X. Nagrody
a)  Kategoria do lat 12
I nagroda upominki i zestaw artykułów do twórczości plastycznej
II nagroda upominki i zestaw artykułów do twórczości plastycznej
III nagroda upominki i zestaw artykułów do twórczości plastycznej

b)  Kategoria od 12 do 18 lat
I nagroda upominki i zestaw artykułów do twórczości plastycznej
II nagroda upominki i zestaw artykułów do twórczości plastycznej
 III nagroda upominki i zestaw artykułów do twórczości plastycznej

c)   Kategoria od 18 lat
I nagroda upominki i zestaw artykułów do twórczości hobbistycznej, II nagroda upominki i zestaw artykułów do twórczości hobbistycznej
III nagroda upominki i zestaw artykułów do twórczości hobbistycznej,

Nagrodą zbiorową dla przedszkola lub szkoły zwycięscy (miejsce I) będą wybrane zajęcia grupowe i zestaw artykułów plastycznych dla szkoły zwycięzcy w kategorii a) i b)

d)  Kategoria Publiczność
I nagroda upominki i zestaw artykułów do twórczości hobbistycznej, 
II nagroda upominki i zestaw artykułów do twórczości hobbistycznej
III nagroda upominki i zestaw artykułów do twórczości hobbistycznej,

Organizator w zależności od poziomu konkursu, zastrzega sobie prawo do rozdysponowania nagród w zależności od poziomu konkursu. Nagrody zostaną wręczone przez Organizatora po ukończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci rzeczowej określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
Nagrodzone prace zwycięzców będą wykorzystywane do wszelkich publikacji
i materiałów medialnych, wykorzystywanych przez CraftART Centrum Rzemiosła
i Rękodzieła Artystycznego Ilona Hałazińska i PAW sp. z o.o.

          XI. Uwagi dodatkowe
1.   Prace niezgodne z regulaminem, nie będą brane pod uwagę.
2.   Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
3.   Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o miejscu i terminie uroczystego rozdania nagród. odwołaniu.
4.   Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.Załącznik nr 1. Karta uczestnika konkursu „Serwetka w sztuce użytkowej”Imię i nazwisko autora

Wiek

Adres zamieszkania

Telefon

E-mail

Instytucja (np. szkoła/przedszkole)
nazwa, adres, telefon

Tytuł pracy,
Opis zastosowanych technik,
Dodatkowe uwagi…………………………………………….                                         ………………………………………………………………………………

         Miejsce, data                                                   Podpis autora pracy / opiekuna prawnego

Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika konkursu „Serwetka w sztuce użytkowej”Oświadczam, że:

-  jestem autorem/autorką załączonej pracy i posiadam do niej pełne majątkowe prawo autorskie;

- przyjmuję warunki Regulaminu konkursu „Serwetka w sztuce użytkowej”;

- wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133 pozycja 833).

- wyrażam zgodę na nieodpłatne prezentowanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych i marketingowych.
…………………………………………                                        ……………………………………………………………………

        Miejsca, data                                             Podpis autora pracy /opiekuna prawnego


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz